w750-496 8 analogových vstupů, proud

8 analogových vstupů, proud

8 analogových vstupů, měření proudu, asymetrické vstupy.

Katalogový list

Modul 8 analogových vstupů, měření proudu, asymetrické vstupy.


Analogový vstupní modul zpracovává signály ve standardním rozsahu 0–20 mA, 4–20 mA.
I/O modul poskytuje 24V napájení pro přímé připojení k dvouvodičovým senzorům.
Přerušení vodiče, zkrat či překročení nebo nedosažení rozsahu měření signalizuje červená LED dioda.