w750-450 4 analogové vstupy, odpor

4 analogové vstupy, odpor

4 analogové vstupy, měření odporu, nastavitelné

Katalogový list

Modul 4 analogových vstupů, měření odporu, nastavitelný. Modul umožňuje přímo připojit odporová čidla Pt a Ni nebo potenciometry. Připojení odporových senzorů přitom může být provedeno dvou, tří nebo čtyřvodičovým zapojením.