CP-OnData Online řada dat ContPort

 Konfigurace systému ContPort

Ukládání hodnot k jednomu odečtovému datovému bodu (max. frekvence jednou za 15 min).

Ukládání hodnot k jednomu odečtovému datovému bodu (max. frekvence jednou za 15 min).

.