CP-Admin Administrátorská licence ContPort

 Konfigurace systému ContPort

Administrátorská licence ContPort.

Administrátor má práva definovat ostatní uživatele, přiřazovat jim práva, konfigurovat řady dat, struktury technologií atd.

Administrátorská licence ContPort.

Administrátor má práva definovat ostatní uživatele, přiřazovat jim práva, konfigurovat řady dat, struktury technologií atd.

.