Premasgard 7112-I Čidlo diferenčního tlaku vzduchu -25..25 Pa

Čidlo diferenčního tlaku vzduchu -25..+25 Pa

Napájení 15...36 V ss, výstup 4...20 mA, vč. hadičky  Ø 4/6 x 2000 mm, pro neagresivní a nehořlavé plyny, rozměry 126 x 90 x 50 mm, IP65

Katalogový list

Čidlo tlaku a diferenčního tlaku pro měření přetlaku, podtlaku a rozdílu tlaku vzduchu a dalších neagresivních a nehořlavých plynů. Piezorezistivní měřicí prvek zaručuje vysokou spolehlivost a přesnost. 

  • Technologie čistých prostor, medicína, filtrační technologie, VZT jednotky, kuchyňské technologie, sledování filtrů, regulace frekvenčních měničů atd.

Pružná membrána přenáší rozdíl tlaků vzduchu na měřicí prvek, jehož signál je elektronicky vyhodnocován a přiveden na svorky. 

Varianty:
* Premasgard 7112-U (výstup 0...10 V)